Библиотека

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ – професор по литературознание, дългогодишен преподавател в СУ
Ботевата балада “Хаджи Димитър” (опит за разбор)
Вик и мълчание в лириката на Ботев
“Опълченците на Шипка”

РАДОСВЕТ КОЛАРОВ – ст. н. с. в БАН
Из “Обесването на Васил Левски” и поетиката на Ботев
Между мрака и светлината (”Паисий” – “Епопея на забравените”, Вазов)
Структура на идейно художествения свят в поемата на Гео Милев “Септември”
Из “Елин Пелин” (”Андрешко)

ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ – професор по литературна история, декан на ФСФ в СУ
Преносвачът на граници (Етюди върху “Бай Ганьо” и чуждостта)

АДРИАНА ДАМЯНОВА – професор по методика на литературното обучение в СУ
“Старопланински легенди”: опит за “критическо четене”

ЛЮДМИЛА БЕРКОВСКА – гл. ас. по методика на литературното обучение в СУ
Дебеляновият модернистичен проект за човека и света