Начало

Матура по български език и литература? Не е трудно, ако знаеш…

Този блог не е обещание за готово “наливане” на знание С езика и ЗА езика.

Но може да е ключ, помагащ за отварянето на някои заяждащи врати.

Тук може да откриете решенията на вашите затруднения, свързани с:

ПОДГОТОВКАТА ПО ЛИТЕРАТУРА

  • за държавните зрелостни изпити;

  • кандидатстудентските изпити с тема или тест;

  • ЛИС;

  • есе;

  • изготвянето на самостоятелни текстове по произведения от учебното съдържание 8 – 12 клас;

  • изготвяне на курсови и дипломни работи от студенти филолози

УМЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

  • при решаване на тестове за матури и кандидадстудентски изпити;

  • свързани с правописните, граматическите, пунктуационните норми при създаването на текстове от различни жанрове